Ice Storm

Ice Storm

Ice Storm

Creació d’un Brandbook per a un videojoc.

Autor/a (s)

Marco Reñones

Any

2021

Curs i assignatura

1r, Disseny Gràfic

Moon Kid

Moon Kid

Moon Kid

Creació d’un Brandbook per a un videojoc.

Autor/a (s)

Marina Codony

Any

2021

Curs i assignatura

1r, Disseny Gràfic

Cold Road

Cold Road

Cold Road

Creació d’un Brandbook per a un videojoc.

Autor/a (s)

Marc Lloret

Any

2021

Curs i assignatura

1r, Disseny Gràfic

Infografia d’Harmonix

Infografia d’Harmonix

Infografia d’Harmonix

Infografia d’una companyia de videojocs feta amb Adobe Photoshop.

Autor/a (s)

Arnau Lafuente Federico

Any

2015

Curs i assignatura

1r, Disseny Gràfic