Wings of Liberty

Creació d’un Brandbook per a un videojoc.

Autor/a (s)

Alejandro Reñones

Any

2021

Curs i assignatura

1r, Disseny Gràfic