Infografia d’Harmonix

Infografia d’una companyia de videojocs feta amb Adobe Photoshop.

Autor/a (s)

Arnau Lafuente Federico

Any

2015

Curs i assignatura

1r, Disseny Gràfic