Pirates

Pirates

Pirates

Curt d’animació implementat al motor de videojocs Unity.

Autor/a (s)

Jan Campalans

Adam Benitez

R.Maillo

Any

2023

Curs i assignatura

2n, Expressió Artística i Animació 2D

Zombie Animation Reel

Zombie Animation Reel

Zombie Animation Reel

Animació en cicle d’un personatge complet:

Model d’un zombie realitzat amb Zbrush, texturitzat amb Substance Painter i animat amb 3DsMax amb animacions de combat i moviment.

Autor/a (s)

Germán Bueno Acero

Any

2019

Curs i assignatura

3r, Animació 3D

Zombie Animation Set

Zombie Animation Set

Zombie Animation Set

Animació en cicle d’un personatge complet:

Model d’un zombie amb animacions de moviment i combat.

Autor/a (s)

Pablo Martínez Pablo

Any

2019

Curs i assignatura

3r, Animació 3D

Space Marine

Space Marine

Space Marine

Animació en cicle d’un personatge complet:

El model es tracta d’un marine espacial amb animacions de moviment i de combat. 

Autor/a (s)

Sergi Segarra Garrucho 

Any

2019

Curs i assignatura

3r, Animació 3D

Thriller!

Thriller!

Thriller!

Animació en cicle d’un personatge complet:

Model de Michael Jackson al videoclip de Thriller realitzat amb Mudbox. La animació ha estat realitzada amb 3Ds Max.

Autor/a (s)

Daniel Rodríguez 

Any

2019

Curs i assignatura

3r, Animació 3D