Zombie Animation Set

Animació en cicle d’un personatge complet:

Model d’un zombie amb animacions de moviment i combat.

Autor/a (s)

Pablo Martínez Pablo

Any

2019

Curs i assignatura

3r, Animació 3D