Modelatge 3D: Proposta de Nau

Realització d’un informe sobre la elaboració del disseny i modelatge d’un entorn 3D

Autor/a (s)

Eric Fradera

Any

2020

Curs i assignatura

2n, Disseny 3D I