Garudama Games

Creació d’un model de negoci centrat en els videojocs.

Autor/a (s)

Xavi Perez
Paula Ros
Marc Torres
Isaac Tomás

Any

2021

Curs i assignatura

2n, Models de Negoci