Pirates

Pirates

Pirates

Curt d’animació implementat al motor de videojocs Unity.

Autor/a (s)

Jan Campalans

Adam Benitez

R.Maillo

Any

2023

Curs i assignatura

2n, Expressió Artística i Animació 2D