Yodi Studios

Creació d’un model de negoci centrat en els videojocs.

Autor/a (s)

Marina Camí
Eric Fullà
Marc Martínez
Elena Moreno

Any

2021

Curs i assignatura

2n, Models de Negoci