Creació d’un model de negoci centrat en els videojocs.

Autor/a (s)

Ricard Peláez
Josep Franqueza
Pau Sánchez
Victor Blanco

Any

2021

Curs i assignatura

2n, Models de Negoci

VR Universe