LDD de ‘Curse of Dogstown’

Level Design Document (LDD) d’un joc original en 2D.

Autor/a (s)

Ricard Perea
Patricia Castila

Any

2018

Curs i assignatura

3r, Disseny de Nivells