Informe de Game Balance: Magicka

Realització d’un informe d’anàlisi del balanceig d’un videojoc.

Autor/a (s)

Didac Padilla

Miquel Valverde

Miquel Navarro

Any

2020

Curs i assignatura

3r, Assegurament de la qualitat i balanceig del joc.