Presentació d’Informe de Game Balance: Hearthstone

Presentació d’una investigació sobre Game Balance del videojoc de Blizzard: Hearthstone

Autor/a (s)

Rodrigo Ben

Antoni Galmés

Miquel Martí

Any

2020

Curs i assignatura

3r, Assegurament de la qualitat i balanceig del joc.