Informe de Game Balance: CoD

Informe sobre el balancegeix de la saga de videojocs Call of Duty

Autor/a (s)

Javier de la Serna

Guillem Poy

Daniel Navarro

Any

2020

Curs i assignatura

3r, Assegurament de la qualitat i balanceig del joc.