Manual d’instruccions del joc de taula ‘God’s Plan’

Manual d’un joc de taula original dissenyat i prototipat pels alumnes.

Autor/a (s)

José Campos del Jesús
Sergi Pinto Otero
Marçal Tineo Esteves
Sergio Torrón Murillo

Any

2018

Curs i assignatura

1r, Introducció al Disseny de Jocs