Click-Clack Studio

Creació d’un model de negoci centrat en els videojocs.

Autor/a (s)

Sara Badia
Albert Gómez
Guillem Llovera
Alex Pascua

Any

2021

Curs i assignatura

2n, Models de Negoci