La música dels videojocs

17 de novembre 2016

Francesc Minguella

Compositor

Biografia

Francesc Minguella, estudiant de violoncel a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) i ex-estudiant de composició al mateix centre, ens explicarà les conclusions de la seva investigació sobre la música dels videojocs, com es crea aquesta música i com pot optimitzar un videojoc.

Resum de la xerrada

La música dels videojocs és un camp poc explorat i que realment només coneixen els propis compositors d’aquesta música, que no en són gaires. Cal entendre’n la naturalesa i els elements bàsics per poder elaborar un producte complet on la música no només està a l’alçada del videojoc, sinó que el potencia i el fa únic.